fbpx
was successfully added to your cart.

Cart

All Posts By

imperio

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ SUNSET GARDENS

By | Latest Posts

Την επίσημη έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Sunset Gardens, της πρώτης ολοκληρωμένης οικιστικής κοινότητας στην Κύπρο, σηματοδοτεί η υπογραφή των συμβολαίων συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία Zemco.

  • Περισσότερα από 70 διαμερίσματα έχουν πωληθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες
  • Πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους οι προκαταρτικές εργασίες του Sunset Gardens

Οι προκαταρκτικές εργασίες περιμετρικά αλλά και εντός του εργοταξίου, όπως οι γενικές επιχωματώσεις και η δημιουργία του δημόσιου δικτύου, ξεκίνησαν από τα τέλη Οκτωβρίου και πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι θεμελιώσεις τριών κτηρίων και της κοινόχρηστης πισίνας, καθώς και η εγκατάσταση εξωτερικών υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις του, ο CEO του Sunset Gardens, Νικόλας Αγιομαμίτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη Zemco και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προκαταρτικές εργασίες του Sunset Gardens, επισημαίνοντας ότι «με το έργο αυτό, η Imperio προτείνει έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο ζωής, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία τους σε προσιτή τιμή». Όπως ανέδειξε, «το ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές, ειδικά από νέους επαγγελματίες και νεαρά ζευγάρια, είναι μεγάλο, ακόμη και κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν πωληθεί περισσότερα από 70 διαμερίσματα».

Από πλευράς του, ο Αρτέμης Ιακώβου της Zemco Constructions, σημείωσε πως «οι εργασίες στο Sunset Gardens προχωρούν σταθερά, με στόχο τα πρώτα 115 διαμερίσματα να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους στα μέσα του 2022», ενώ τόνισε ότι «δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών της κάθε κατασκευής και στην αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγειονομικών πρωτοκόλλων εντός κι εκτός εργοταξίου».

Το Sunset Gardens είναι μία οικιστική ανάπτυξη δυτικά της Λεμεσού, η οποία θα αποτελείται από 315 κατοικίες και 40,000 δέντρα και φυτά, θα διαθέτει εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, πληθώρα υπηρεσιών και ανέσεων, ενώ θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση του συμβολαίου αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην κυπριακή οικονομία, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Sunset Gardens υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://sunset-gardens.com/

ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 5%

By | Latest Posts

Κατά την ανέγερση ή αγορά καινούργιας κατοικίας στην Κύπρο, συχνά διαφημίζεται πως η πράξη θα υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή 5% Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σε αντίθεση με τον κανονικό συντελεστή του 19%.

Πράγματι, υπάρχει η δυνατότητα μια καινούργια κατοικία στην Κύπρο να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Το άρθρο αυτό εξηγεί τις πρόνοιες και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου μια συναλλαγή ανέγερσης ή αγοράς νέας κατοικίας να υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.

Ποιοι δικαιούνται το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%;

Σήμερα ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δικαιούχο πρόσωπο, που ορίζεται ως κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο:
• έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μειωμένου συντελεστή,
• προτίθεται να χρησιμοποιεί την κατοικία για την οποία υποβάλλει αίτηση ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής στην Κύπρο,
• να μην του ανήκει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στην Κύπρο στην οποία έχει επιβληθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.

Το ακίνητο για το οποίο ο αγοραστής είναι δικαιούχο πρόσωπο και προτίθεται να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να είναι μια καινούργια κατοικία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από την ημερομηνία παράδοσης ή κατασκευής όπως καθορίζεται από το Όγδοο Παράρτημα των περί ΦΠΑ νόμων της Κύπρου.

Δεν ισχύει ανώτατο όριο στο εμβαδό κατοικίας

Όλες οι κατοικίες είναι δικαιούχες για τα πρώτα 200 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού όπως καθορίζεται με βάση το συντελεστή δόμησης. Εμβαδό πέραν των 200 τ.μ. θα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε εν ισχύ βασικό συντελεστή, δηλαδή τα επιπρόσθετα τετραγωνικά μέτρα πέραν των 200 φορολογούνται με 19%.

Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει την αίτηση του στην Υπηρεσία ΦΠΑ πριν από την ημερομηνία παράδοσης της κατοικίας για να είναι έγκυρη η αίτηση του.

Η επιβολή του μειωμένου ΦΠΑ δύναται να γίνει μόνο μετά από την γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας ΦΠΑ.

Τιμολόγια που δύναται να εκδοθούν πριν την παραλαβή της έγκρισης θα πρέπει να επιβαρύνονται με τον κανονικό συντελεστή και ο ΦΠΑ δύναται να διορθωθεί αφού θα έχει ληφθεί η έγκριση.

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται για την ανέγερση ή αγορά κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής (πρώτη κατοικία) του δικαιούχου για τα επόμενα 10 χρόνια. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος παύσει να τη χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής του πριν τα 10 χρόνια, θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία ΦΠΑ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παύσης και να επιστρέψει το ποσό της διαφοράς μεταξύ του μειωμένου ΦΠΑ και του κανονικού συντελεστή που αναλογεί στην χρονική περίοδο που δεν έχει χρησιμοποιήσει την κατοικία για σκοπούς ιδιοκατοίκησης.

Ο περιορισμός δεν ισχύει στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου
(β) σε περίπτωση μεταβίβασης της κατοικίας σε ενήλικο τέκνο του δικαιούχου εφόσον το εν λόγω τέκνο δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η εξαίρεση δεν υφίσταται σε περίπτωση που το εν λόγω ενήλικο τέκνο είναι κάτοχος ο ίδιος ή η σύζυγος του (σε περίπτωση έγγαμου προσώπου) άλλης κύριας και μόνιμης κατοικίας έστω και αν δεν έχει αποκτηθεί υπό τις πρόνοιες του 5%.

Παραπάνω παρουσιάστηκαν οι περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5%. Σε όλη την Κύπρο και ειδικότερα στη Λεμεσό, υπάρχει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα, κυρίως οικιστικών αναπτύξεων. Μία από τις πιο καινοτόμες οικιστικές αναπτύξεις της Λεμεσού και συνολικά για τη χώρα είναι το Sunset Gardens από την Imperio.

Το Sunset Gardens είναι μία καταπράσινη οικιστική ανάπτυξη και διαθέτει πολυάριθμες ανέσεις, όπως πισίνες, εστιατόριο, υπεραγορά, γυμναστήριο, γήπεδο τένις και μπάσκετ κ.α. Το καινοτόμο έργο τοποθετείται στα δυτικά της Λεμεσού και γειτνιάζει με το Casino City of Dreams Mediterranean. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το Sunset Gardens προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση lifestyle, με προσανατολισμό τη βιωσιμότητα. Φωτοβολταϊκά πάνελ, σύστημα ανακύκλωσης και λειτουργία διαχείρισης όμβριων υδάτων, θέτουν τις βάσεις της αρμονικής συνύπαρξης των κατοίκων με το περιβάλλον.

Το Sunset Gardens δίνει τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και νεαρά ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Οι πολύ ευνοϊκοί όροι προκαταβολής της συνολικής τιμής του ακινήτου και ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% για την πρώτη κατοικία, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά χαμηλή μηνιαία δόση, καθιστούν την επιλογή του Sunset Gardens ως την πιο έξυπνη και συμφέρουσα κίνηση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021

By | Latest Posts

Τα νέα σχέδια δίνουν ευκαιρίες σε ζευγάρια

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 δίνεται παράταση στα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγαστικά και Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Το όριο επιδότησης δανείων για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε από €300,000 στις €400,000. Θα υπάρχει επιδότηση επιτοκίου έως 1.5% για 4 χρόνια, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για συμμετοχή στο σχέδιο. Ενδεικτικά, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι η συνολική επιδότηση επιτοκίου για τέσσερα χρόνια για ένα δάνειο των €400,000 ανέρχεται σε €24,000. Επίσης, ανακοινώθηκε και σημαντική αύξηση της οροφής των επιχειρηματικών δανείων και επέκταση της περιόδου μέχρι το τέλος του 2021.

«Σίγουρα αυτά τα σχέδια έχουν βοηθήσει πολύ και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επιλέγουν αυτήν την περίοδο να προχωρήσουν σε αγορά ιδιόκτητης στέγης», ανέφερε ο κ. Πετρίδης και πρόσθεσε ότι η επιδότηση ίσως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους για σύναψη δανείου.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, διαβεβαίωσε πως θα στηρίξει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Το Sunset Gardens της Imperio, αποτελεί την ιδανική οικιστική ανάπτυξη για νεαρά ζευγάρια και νέους επαγγελματίες, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επωφεληθούν από το πιο πάνω σχέδιο. Με τις τιμές ενός διαμερίσματος να ξεκινούν από 185,000 ευρώ και αξιοποιώντας το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου, το καινοτόμο Sunset Gardens με τις πολυάριθμες ανέσεις, το οποίο βρίσκεται στην πιο ανερχόμενη περιοχή της Λεμεσού, ξεπερνά και τις υψηλότερες προσδοκίες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Αναλυτικά: 

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, των νέων ζευγαριών και γενικά των συμπολιτών μας που επιθυμούν να συνάψουν στεγαστικό δάνειο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αποφασίστηκε:

(α) Η εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων από 30/06/2021 μέχρι τις 31/12/2021. Δηλαδή, η νέα καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να εγκρίνουν αιτήσεις δυνητικών δανειοληπτών για εισαγωγή στο Σχέδιο είναι η 31/12/2021. Η υλοποίηση της παράτασης έχει άμεση ισχύ από τις 17/02/2021.

(β) Η αύξηση του ανώτατου ποσού δανείου στις €400,000 από €300,000 που είναι σήμερα, με άμεση ισχύ από τις 17/02/2021. Δηλαδή το συνολικό ποσό ανώτατης επιδότησης ανέρχεται πλέον στις €24,000.

Η διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου είναι 4 χρόνια, από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου και το ύψος επιδότησης του επιτοκίου μέχρι 1.5 ποσοστιαία μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν αιτηθεί, εγκριθεί ή/και δανειοδοτηθεί για ποσό δανείου μέχρι €300,000 δύναται να αιτηθούν επιπλέον ποσού δανείου με το συνολικό ποσό του δανείου όμως να μην υπερβαίνει τις €400,000, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.

Ως εκ τούτου, θα αναρτηθεί αναθεωρημένο Σχέδιο για την Επιδότηση Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μέχρι το τέλος του 2020 επιδοτήθηκαν 2,337 στεγαστικά δάνεια ύψους €301 εκατομμυρίων με μέσο επιτόκιο 1.67%, ενώ την ίδια περίοδο επιδοτήθηκαν συνολικά 339 επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους €87 εκατ. με μέσο επιτόκιο 2.96%.

Θα ξεπεράσουν συνολικά το 1 δις.

Αναφερόμενος στο σύνολο των επιδοτούμενων δανείων μέχρι το τέλος του έτους, ο κύριος Πετρίδης σημείωσε: «Αναμένω προσωπικά ότι με την αύξηση των οροφών, αλλά και την παράταση του σχεδίου μέχρι το τέλος του χρόνου, σίγουρα το σύνολο των επιδοτούμενων δανείων θα ξεπεράσει το €1 δισεκατομμύριο».

«Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες της αγοράς, αφουγκραζόμαστε την κραυγή αγωνίας των συμπολιτών μας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε», ανέφερε ο κ. Πετρίδης, με τις αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο να έχουν ληφθεί στη συνεδρία της 17ης Φεβρουαρίου και έχουν άμεση ισχύ, ενώ αναμένεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Minister of Finance: GDP-growth data confirm soundness of government policies

By | Latest Posts

In a written statement after the publication of the data for economic growth by Eurostat which showed that the Cypriot economy contracted by 5.1% in 2020, Minister of Finance Constantinos Petrides said: “The data concerning the real GDP growth rate in 2020 confirm the soundness of the government policies to support businesses and employees. The Cypriot economy’s resilience amid the coronavirus pandemic. The contraction was significantly lower that the forecasts made during the year, and the Cyprus GDP contraction in 2020 was significantly lower compared with the Eurozone average (-6.8%) and the EU (-6.4%)”.

“The real GDP data confirm both the effectiveness of government policies to support businesses and employees as well as the resilience of the Cypriot economy,” Petrides said.
 
He also noted that the Cypriot GDP growth rate in the fourth quarter of 2020 compared with the third quarter of 2020 was the third best among the member-states of the Euro area, which contracted by 0.6%.

“The challenges in the handling of the pandemic are great and are still before us and the problems in the market are still there, while there is still uncertainty concerning the rate of vaccination which is decisive for the economy and the evolution of the pandemic”, the Cypriot Finance Minister said.

Mr Petrides, also, added: “The government will continue using all means at its disposal to support this economy and towards that end will continue to seek cooperation with everyone. From now on everyone’s responsible stance as regards compliance with Covid protocols is key. In this way, we could collectively lay the foundations for a strong recovery in the coming period”.

Optimism for the future of the real estate sector

By | Latest Posts

At a particularly difficult time for the Cypriot economy, the real estate sector has managed to meet the challenges and show resilience. In an interview with the Alithia, the Vice President of the Cyprus Land and Building Developers Association and Director of Imperio, Giannis Misirlis, stressed that the sector will continue to be a stable pillar of the Cypriot economic growth, emphasizing the importance of boosting domestic and foreign demand.

 

Going through the second wave of the pandemic and its significant negative effects on the economy, the real estate market could not be an exception. What would you list as the main effects on the real estate market?

Admittedly, the pandemic has brought all businesses, including real estate companies, faced with unprecedented challenges. Within 2020, there was a decline in real estate transactions, as the pandemic, as expected, created conditions of uncertainty. Those who were willing to invest in real estate chose to adopt a ’wait and see’ approach until the world returns back to normal. Significant effects of the pandemic in the construction sector also include the suspension of work on some large-scale projects and the indefinite postponement of the start of residential and commercial projects. It is worth noting, however, that during the period when there were just a few cases daily before the outbreak of the second wave of the pandemic, there was a strong interest in investing. During that period, the domestic demand for real estate increased, as a result of the measures announced by the government for first home buyers. In general, the real estate market of Cyprus managed to cope with the new data created by the pandemic, proving its resilience, especially at a time when the world’s largest real estate markets, such as London and New York, are at a disadvantage. Undoubtedly, the construction and real estate sector will continue to be a stable pillar of the Cypriot economic growth, with a substantial contribution to GDP and job creation.

 

Do you see some categories of real estate to have been affected more and some less?

At the moment, there is a worldwide concern about the purchase of office spaces (Office Market). The pandemic has changed the way we live and work, leading the majority of businesses to adopt teleworking. In fact, many companies are considering making teleworking permanent, turning to upgrading their technology infrastructure and reviewing their internal processes. This could lead to a significant reduction in the demand for business spaces. As far as Cyprus is concerned, the Office Market is not expected to be greatly affected, due to the increased interest shown by foreign companies in relocating their headquarters there. This is probably due to the measures taken by other countries to deal with the pandemic, with the new situation having rekindled interest in Cyprus. We expect to see significant developments after the lifting of the restrictive measures.

 

How much have the real estate market entrepreneurs themselves been affected, either in relation to their loans or in relation to the labour force they employ, and consequently how much has the implementation of their projects been affected?

In Limassol, five to six major projects are currently under construction, the implementation of which is guaranteed, as they have secured funding long before the pandemic broke out. For example, at Imperio, we have planned the completion of the Icon, which will adorn Limassol for the next decades, and the delivery to its owners in July 2021. Having set the safety of our staff and the wider community as our top priority by strictly enforcing health protocols and additional safety measures, works on the completion of the Icon continue at a rapid pace. With the recent completion of the 21st and top floor, the project is in the final stages of construction. Apart from that, it is true that entrepreneurs in the industry are considering plans to reduce their costs, which are at an early stage and are expected to be finalized once the effects of the pandemic reach the final investors. At the same time, another major challenge that entrepreneurs in the industry are called upon to face is to ensure the health of their office staff after the easing of restrictive measures and their return to their workplace, as concerns about the safety, health and human interaction is expected to continue to exist. Most likely, in the near future, a hybrid work model will gain ground, which will combine work from home and work from the office.

 

What measures or incentives would you expect from the State, so that the industry, which is considered as one of the driving forces of the economy, continues its work?

The measures announced by the Government last year to support first home buyers strengthened the domestic market. This is also evident from the data of the Central Bank, according to which, in July, August, September and October 2020, new housing loans of €287.5 million were granted, compared to €279.5 million in the corresponding period of 2019. The Government, however, is currently called upon to find ways to strengthen not only the domestic market but the real estate market by foreign buyers too, by providing, for example, limited-term tax incentives. In addition, the acceleration and completion of the integration of procedures and the introduction of e-government at all stages of the examination of urban applications will shorten all the procedures for the issuance of urban planning, with a consequent positive impact on development activities. Finally, maintaining good cooperation between the private and public sectors will be a catalyst for the restart of the real estate sector and consequently of the Cypriot economy, as the real estate and construction sector is of vital importance.

The Icon is nearing full completion in Limassol. Occupancy July 2021

By | Latest Posts

The construction work at The Icon, Limassol is nearing completion and is on the 2021 completion countdown of the high-rise construction projects underway in the city. The 125 metres high-rise building by luxury developer Imperio, stands on Limassol’s seafront with unobstructed views of the Mediterranean Sea, designed by UDS Architects. The property will contain 60 apartments, with high-end interior design by Obliq Interiors.

As the recent video shows, the main construction works are currently focusing on the completion of the crown which sits in the roof at the building’s 22nd floor.

Meanwhile, other essential parts of the building are well under construction, including the super luxury apartments, where installation of innovative facilities are taking place at the moment. Underfloor heating and concealed air-conditioning throughout the space for additional comfort, as well as a smart home automation system, are among the most important innovations.

One of the greatest benefits at The Icon is the unique, life-enhancing amenities spanning over two entire floors and overlooking the blue waters of the Mediterranean Sea. On the 10th floor, the Water Club may be one of the world’s most stunning pool experiences featuring an infinity-edge pool, with elaborate poolside gardens and a striking pool bar. Also, on the same floor, The Icon’s renowned restaurant offers fine dining and breath-taking panoramic views of Limassol’s skyline. The restaurant is planned to open to the public in July 2021.

The 11th floor houses the Fitness and Yoga Club where residents will have access to an advanced fitness centre as well as yoga, and training studios encased in floor-to-ceiling glass, all overlooking the Mediterranean Sea. An outdoor tennis court is available on the 4th floor, overlooking the mountains and benefiting of the cool sea breeze.

Extensive in-house amenities and services elevate the living experience at The Icon to that of a luxury hotel, including a security gated tower enclosure, concierge and 24-hour reception service, hotel-style services such as housekeeping, room service, dry cleaning and tailoring.

With less than 5 months to Icon’s completion the countdown has started for this uniquely designed high-rise building in the heart of Limassol’s coastline. Ready for occupancy this summer, July 2021.

www.limassolicon.com

Real Estate: A stable pillar of economic growth

By | Latest Posts

How does 2020 end for real estate and what are the market prospects for 2021?

Undoubtedly, 2020 was a difficult year for the entire planet. We experienced unprecedented situations. Our daily life was turned upside down as social distancing suddenly entered our lives. At the same time, 2020 has shown us how strong and resilient we are as humans. Despite the difficulties, we found the strength, with solidarity, empathy and creativity, to respond to the challenges. We’ve lost individual freedoms in order to keep others safe. We’ve cared about each other. Yet, the footprint of the pandemic in the global economy continues to be catalytic. And, of course, real estate could not be an exception. In 2020, there was a decline in real estate transactions which, however, is considered completely normal due to unprecedented situations, as those who are willing to invest in real estate are adopting a wait-and-see approach until everyday life goes back to normal. The mood for investments was evident during the period when, albeit temporarily, normalcy returned with only a few cases per day. I am referring to the summer months, during which the domestic demand for real estate increased, as a result of the measures provided by the government within the current year for the first-time home buyers. As things turned out, it is expected that 2020 will end with a negative sign compared to previous years. However, it is worth noting that even amid the current adverse conditions, the real estate market in Cyprus has proven its resilience when the situation in the world’s largest real estate markets, such as London and New York, is particularly unfavourable. The construction and real estate industry will continue to be a stable pillar of the Cypriot economic growth, with a substantial contribution to GDP and job creation.

 

How has the abolition of the Cyprus Investment Programme affected the real estate market, especially the luxury property market?

The termination or suspension of any investment programme certainly affects the market, but I do not think that the luxury property market will be particularly affected. It is true that whenever there is a change in the market, the phenomenon of drawing hasty conclusions, levelling and doom-mongering prevails. However, the real estate market existed long before the Cyprus Investment Programme and will continue to exist thereafter. At the moment, there may be 5-6 large projects under construction (in Limassol), but the number of apartments available is not very large due to pre-sales. Perhaps those left available might need more time to be sold than originally thought by fellow industry professionals. The market segment for which there are most concerns worldwide at the moment is the office market. As people’s habits change due to Covid, and as the global recession deepens, every company is reviewing its needs, as they may now need less space than in the pre-Covid-19 era. This means that they are either thinking of reducing their office spaces, because part of the employees will continue to work from home, or wish to renegotiate the rental amount of the existing space. In any case, the side effects of Covid-19 seem to affect the returns on the office market. This may have a negative impact on investors (that are mainly institutional or pension funds). The biggest fear is that a number of investors, who traditionally invest in the office market, may move away from this specific market due to low returns and the continuous uncertainty. In addition, the cost-cutting plans of many companies are still in the early stages and will take some time to finalize, until the effects reach the final investors. As employees are preparing to return to their workplaces next year, long-term issues may need to be addressed more urgently as health, safety and human interaction concerns become more prevalent. We are most likely moving towards a new world where people will have the right balance between working from home and working from the office. This could mean that we need less office space or some other form of workspace.

 

What are Imperios goals for the new year and what projects are expected to be implemented and launched? How is the completion of the multi-storey Icon moving?

 At Imperio, we have scheduled the completion of Icon, which will adorn Limassol for the next decades, with a delivery date to its owners in July 2021. At the same period, the Icon restaurant, which is located on the 10th floor with unobstructed views of Limassol and the sea, will open to the public. The Icon is currently in the final stages of construction, while the 21st and last floor have recently been completed. Giving priority to public health and implementing the safety measures and instructions of the Ministry of Health, work is progressing rapidly.  Although the pandemic has posed several obstacles in the project’s schedule, with the intensive and methodical work undertaken lately and the faithful implementation of the health protocols, we have managed to return the completion of the construction to the original schedule. In addition, two other impressive projects – the Barbican Heights on the hills of Panthea and the Imperio House which will house the new offices of our Group – are expected to be delivered in the summer of 2021. Imperio House will be the most energy efficient building in Cyprus, using modern photovoltaic technologies and other environmentally friendly systems, producing more energy than it consumes. Construction work has already begun in the innovative Sunset Gardens project, most part of which will be completed by 2021.

 

Interest in the new project Sunset Gardens, near the City of Dreams Mediterranean, has been intense since day one. What percentage of apartments has been sold so far and how will the implementation of the project proceed?

Interest in the Sunset Gardens remains lively and intense, with 60 residences having already been sold since the start of the project sales on September 23, 2020. What is worth mentioning regarding Sunset Gardens is that it mainly attracts the interest of local buyers and investors. The very low prices of the apartments (starting from €185,000+VAT), in combination with the numerous amenities offered by the project – restaurant, supermarket, business centre, swimming pools, gym, tennis and basketball courts, etc. – offer a complete way of living in a residential development that was missing from Limassol. Sunset Gardens is close to the largest casino in Europe, the City of Dreams Mediterranean, and the area in general is the most upcoming area in the city. The implementation of Sunset Gardens began at the end of October and the construction of the project is proceeding at a fast and steady pace, always having public health as a priority and faithfully following the health protocols.

 

To sum up, success in the world of real estate requires patience, insight and the ability to understand where the market is going, but also to understand its cycles.  You need to have a strong stomach and thirst to overcome difficult situations, because there will always be ones. This industry requires hard work, and its results are visible in the long run.

ΤΩΡΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

By | Latest Posts

Η αγορά των στεγαστικών δανείων φαίνεται να παίρνει ώθηση, καθώς η επιδότηση αυτών των δανείων από την Κυβέρνηση και η διάθεση κυρίως νεαρών ζευγαριών να εκμεταλλευτούν αυτό το μέτρο είναι αυξημένη. Η ώθηση αυτή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν η κατάσταση στην αγορά εργασίας ήταν καλύτερη και δεν είχε πληγεί σε αυτόν το βαθμό από τις συνθήκες που προκαλεί η πανδημία. Τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι μέσα στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, δόθηκαν νέα στεγαστικά δάνεια ύψους 287,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 279,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η επιδότηση στεγαστικών δανείων δίδεται από το κράτος μόνο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, χωρίς να καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας ή την αγορά/ανέγερση εξοχικής κατοικίας.

Συνεπώς, στις παρούσες συγκυρίες, η αγορά πρώτης κατοικίας αποτελεί την ιδανική επιλογή, συγκριτικά με την παράταση μιας τέτοιας κίνησης. Η παραμονή στο ενοίκιο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα μπορούσε να αποδειχθεί λάθος μελλοντικά, καθώς υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες – ειδικά για την οικονομική δυνατότητα ενός νεαρού ζευγαριού – που ενθαρρύνουν την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Ειδικά στη Λεμεσό, στην πόλη με τα υψηλότερα ενοίκια της Κύπρου, η αγορά κατοικίας, έναντι του ενοικίου, αυτήν τη στιγμή αποτελεί τη σοφότερη επιλογή. Το Sunset Gardens, το οποίο βρίσκεται στην πιο ανερχόμενη περιοχή της Λεμεσού δίπλα στο νέο καζίνο, με τις πολυάριθμες ανέσεις μέσα στο πράσινο και τις ιδιαίτερα προσιτές τιμές, θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη λύση απόκτησης κατοικίας. Με τις τιμές ενός διαμερίσματος να ξεκινούν από 185,000 ευρώ και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης της προκαταβολής, το Sunset Gardens από την Imperio, ξεπερνά και τις υψηλότερες προσδοκίες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

4 things that improve when you go from renting to buying a house

By | Latest Posts

While owning comes with more responsibilities than renting, it also comes with a unique set of benefits that renters can’t get.

First of all, the high rental prices – especially in Limassol – is a great reason to consider to invest in your own property. In some cases, the monthly instalment when purchasing an apartment is much lower than paying rent. For instance, in the brand-new development of Sunset Gardens by Imperio in Limassol, the starting price for buying a new residence works out to be €530 per month.

Compared to the high rental values of the city (average price for a 5-10-year-old – 1-bedroom apartment is €800/month), Sunset Gardens is the perfect example of how you can benefit from purchasing a property instead of renting one.

  1. Your new home doesn’t need renovation

When you go from renting to owning a new house, you don’t have to worry about renovation. A brand new, fully furnished and accessorised apartment includes everything you should need since you have chosen it. In most of the cases, you can request your changes to the developer during the construction phase of the new project, so the final outcome will be based on your needs.

  1. You don’t have a landlord so you set your rules.

You are the landlord of your property now, so no one can prevent you and your creativity in making whichever change you want in your home. On the contrary, when renting each landlord sets his own restrictions on the accessories or furniture you could bring into his property. Which is reasonable, by the way, to some extent…

  1. You have your personal property manager for maintenance & repairs

A lot of property developing companies provide after-sales services as well as property management services. Taking as an example the new gated community of Sunset Gardens, Lion Global Property Management provides services of maintenance of the communal areas and of each property of the project as well.

  1. You have a chance to build equity you can use for a future home purchase

With renting, you don’t gain any value that could help you out in the future. But, as a homeowner, you could have a head start on buying your next home when you move in the future.

While owning isn’t a guarantee you’ll be able to build significant wealth, if you make money on your first home’s sale, you could use that to help with your next home’s purchase. How much you make — or if you make anything at all — depends on the situation … but there’s no chance you’ll be able to do that when renting.

6 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΈΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ REAL ESTATE ΑΓΟΡΑ ΣΟΥ

By | Latest Posts

Δεν είστε έτοιμοι να αγοράσετε το δικό σας σπίτι, αλλά επιθυμείτε να επωφεληθείτε από τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων; Εξετάστε σοβαρά την επιλογή να αγοράσετε ένα ακίνητο προς επένδυση, όσο μικρό ή μεγάλο μπορεί να είναι αυτό! Πρόκειται για μια τάση που  κυριαρχεί στον τομέα των ακινήτων, καθώς αρκετοί έξυπνοι επενδυτές αναζητούν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα ακίνητο. Η επένδυση σε ακίνητα σ΄ αυτή τη χρονική στιγμή, είναι μια ασφαλής επένδυση, με ανατιμητικές τάσεις.

Βρείτε παρακάτω έξι λόγους για τους οποίους μία τέτοια αγορά μπορεί να αποβεί θετική.

1. Τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά. Χαμηλότερα επιτόκια σημαίνει πιο προσιτός δανεισμός εάν επιλέξετε να φτάσετε υψηλότερα. Δηλαδή, παίρνετε περισσότερα (μεγαλύτερο ή ακριβότερο ακίνητο) με τα χρήματα σας.

2. Επειδή θα ανατιμηθεί. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου «ο δείκτης τιμών κατοικιών (ΔΤΚ) καταγράφει ετήσια αύξηση κάθε μήνα για τα τελευταία 3 χρόνια». Η μακροπρόθεσμη ανατίμηση των τιμών των ακινήτων αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες επενδύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

3. Επειδή το παθητικό εισόδημα αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι πιθανόν να υπάρξει αποτίμηση με την πάροδο του χρόνου, όμως το πραγματικό κλειδί της επιτυχίας με τα επενδυτικά ακίνητα είναι το παθητικό εισόδημα.

«Και το καλύτερο από όλα είναι ότι οι τα ακίνητα προς ενοικίαση παρέχουν ένα σταθερό εισόδημα», δήλωσε ο Γιάννης Μισιρλής, διευθυντής της Imperio. «Τι καλύτερο από το να έχει κανείς ένα σταθερό εισόδημα κάθε μήνα!» Προκειμένου όμως να απολαμβάνετε θετική ταμειακή ροή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι επενδύετε σε ακίνητο προς ενοικίαση που είναι κερδοφόρο»

4. Μπορείτε να το διαθέσετε για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Η αγορά ενοικίου στην πόλη μας (Λεμεσός) αποδίδει πολύ καλά. Απλά, βεβαιωθείτε ότι το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε δημοφιλείς περιοχές για ενοικίαση, ότι είναι πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με τα απαραίτητα (κλιματιστικά, συσκευές κουζίνας και οτιδήποτε άλλο απαιτεί η αγορά ενοικίου).

Ιδανικό παράδειγμα διάθεσης τέτοιων ακινήτων είναι η νέα οικιστική ανάπτυξη Sunset Gardens, που λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων – συμπεριλαμβανομένων των ανέσεων αλλά και του χαμηλού κόστους επένδυσης – αποτελεί την απόλυτη επιλογή αγοράς επενδυτικού ακινήτου. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι συνεργάζεστε με έναν καλό διαχειριστή ακινήτων, ο οποίος θα αναλάβει την ενοικίαση του ακινήτου σας.

5. Μπορείτε να το διαθέσετε για βραχυχρόνια ενοικίαση (εάν επιθυμείτε). Η αγορά βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, τύπου AirBnB, έχει ανοίξει έναν νέο κόσμο ευκαιριών για τους επενδυτές. Αγοράζοντας στη σωστή τοποθεσία (κοντά στην τουριστική περιοχή, στο ιστορικό κέντρο της πόλης ή σε κοντινή απόσταση από μία δημοφιλή περιοχή, όπως το Casino Resort «City of Dreams Mediterranean»), μπορείτε να έχετε σημαντική απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

6. Επειδή τελικά μπορεί να σας βοηθήσει να αγοράσετε το σπίτι των ονείρων σας. «Η αγορά ενός επενδυτικού ακινήτου δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε τα χρήματα για να αγοράσετε το δικό σας σπίτι κάποια στιγμή», ανέφερε ο Γιάννης Μισιρλής. «Στην πραγματικότητα, τα επενδυτικά ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με σύνεση και έχουν αυξηθεί σε αξία, μπορούν να σας προσφέρουν σημαντική ροή εσόδων, καθώς και υψηλή απόδοση του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης».

 

Ο Γιάννης Μισιρλής είναι Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων του ΚΕΒΕ, και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΛ Λεμεσού.

Source: Alphanews.live