Πετυχε χρυσο η Imperio

Σε πρόσφατη συμφωνία που σύναψε η Imperio με μέλος της οικογενείας του Εμιράτου της Σάρτζε (μέρος των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων), έφερε…

The Icon

The Icon

The Icon is an extension of the skyline of Limassol, with its unique stretch of land and high end residences…