fbpx
was successfully added to your cart.

Cart

Category

Latest Posts

Real Estate: Ώρα μηδέν για δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής

By | Latest Posts

Οι εταιρείες που δεν θα υιοθετήσουν την εννοια της αειφορίας, θα βρεθούν εκτεθειμένες σε κινδύνους

Του Γιάννη Μισιρλή*

Την ώρα που ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ η καθολική ανάληψη ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πρωτοφανείς αλλαγές στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η υπερθέρμανση των παγκόσμιων υδάτων καθώς επίσης και η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πολύ πιο κοντά απ’ όσο φανταζόμασταν. Διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις προειδοποιούν, τονίζοντας την ανάγκη ανάληψης άμεσων και δραστικών αποφάσεων, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις και να ανατραπεί η δυσμενής συγκυρία στην οποία βρίσκεται σήμερα ο πλανήτης μας.

Καθοριστικός ο ρόλος του σχεδιασμού

Ο τομέας των ακινήτων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες ανατροπής της πορείας των γεγονότων. Το real estate μπορεί να συμβάλει μέσω της δημιουργίας κτηρίων που θα προκαλούν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά το στάδιο της κατασκευής και τα οποία θα τροφοδοτούνται με πράσινη ενέργεια. Ο σύγχρονος σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, καθώς παρέχει τη δυνατότητα μείωσης των αναγκών των κτηρίων για φωτισμό, θέρμανση και ψύξη, ενώ σε συνδυασμό με την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας μπορεί να μηδενιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο των ακινήτων. Ταυτόχρονα, οι δενδροφυτεύσεις και οι πράσινες στέγες δύναται να βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα των τοπικών οικοτόπων και να μετριάσουν της επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ενοίκων.

Σημαντικά βήματα προόδου

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σημαντικά βήματα προόδου στην κυπριακή αγορά ακινήτων σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόοδος εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού καθώς επίσης και μέσω της χρήσης αποτελεσματικού φωτισμού (LED). Εξίσου σημαντική είναι η εκτεταμένη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα νεόδμητα κτήρια, όπως και η ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλου αριθμού υφιστάμενων οικοδομών.

Παρόλα αυτά, η απόσταση που πρέπει να διανυθεί μέχρι τη μετατροπή του κυπριακού real estate σε μια αγορά υψηλής περιβαλλοντικής ευθύνης είναι ακόμη πολύ μεγάλη. Θεωρείται μείζονος σημασίας το να γίνει κατανοητή από όλους τους επιχειρηματίες του τομέα η αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους. Οι εταιρείες που δεν θα ενσωματώσουν άμεσα στα νέα έργα τους την έννοια της αειφορίας, αναπτύσσοντας κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον, θα βρεθούν στο προσεχές μέλλον εκτεθειμένες σε σοβαρούς κινδύνους.

Κριτήριο για τους Millennials η αειφορία

Καθώς τα κράτη θεσμοθετούν συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές, είναι πολύ πιθανό οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να αναγκαστούν, είτε στο στάδιο της κατασκευής είτε μεταγενέστερα, να προχωρήσουν σε επεμβάσεις υψηλού κόστους, προκειμένου τα κτήρια τους να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που θα έχουν θεσμοθετηθεί. Εξάλλου, η απαίτηση για υιοθέτηση πράσινων χαρακτηριστικών στα ακίνητα αναμένεται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα μέσα από την ίδια τη ζήτηση. Οι Millennials, που αποτελούν τον πλέον σημαντικότερο ρυθμιστικό παράγοντα ζήτησης στην αγορά, χαρακτηρίζονται από υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία και θέτουν την αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα ζωής ως κριτήρια πρωταρχικής σημασίας στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Παράλληλα, αυξητική είναι η ζήτηση που καταγράφεται για πράσινους επαγγελματικούς χώρους, γεγονός που οφείλεται στην ένταξη της κουλτούρας περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στο DNA ολοένα και περισσότερων εταιρειών. Καθόλου ασήμαντο, εξάλλου, δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι millennials αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Ένας ακόμα κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες που δεν θα υιοθετήσουν πράσινες πολιτικές, είναι το ενδεχόμενο αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότησης ή υψηλότερου τραπεζικού δανεισμού. Ήδη, η ΕΚΤ αυξάνει τις απαιτήσεις της έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη σωστή τιμολόγηση του κλιματικού κινδύνου, ενώ αρκετές τράπεζες έχουν αρχίσει να δανειοδοτούν πράσινα έργα με χαμηλότερο επιτόκιο.

Πρότυπο πράσινης ανάπτυξης

Στην Imperio, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στις αναπτύξεις μας και θέλοντας να συμβάλουμε στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος, έχουμε εισαγάγει στα έργα μας τις πλέον ενδεδειγμένες πρακτικές καθώς και αρκετές τεχνολογικές καινοτομίες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές μας αφήνουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο μας, Sunset Gardens, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του για ενέργεια εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα διαθέτει συστήματα φωτοβολταϊκών, σύστημα επεξεργασίας και χρήσης του νερού για ύδρευση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Ενίσχυση εθνικής στρατηγικής

Προκειμένου, ωστόσο, να υλοποιηθεί το όραμα της καθολικής μετάβασης του τομέα στη σύγχρονη εποχή της υψηλής περιβαλλοντικής ευθύνης, δεν αρκεί η αλλαγή πλεύσης από πλευράς των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής και η λήψη πρόσθετων μέτρων από το κράτος, κρίνονται απαραίτητες. Μεταξύ άλλων θα μπορούσε να υιοθετηθούν μέτρα που να περιλαμβάνουν την ενεργειακή και βιοκλιματική αναβάθμιση των κυβερνητικών κτηρίων, τη συνέχιση και επέκταση των κινήτρων για ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κτηρίων και κατοικιών, κίνητρα για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την αυστηροποίηση των ελάχιστων ενεργειακών προδιαγραφών των κτηρίων. Το υψηλότερο κατασκευαστικό κόστος που πιθανόν να προκύψει από την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από μια σειρά κυβερνητικών κινήτρων για πράσινα έργα. Τα κίνητρα αυτά δύναται να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού Real Estate και να αυξήσουν τις άμεσες επενδύσεις σε έργα με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ακόμα, μέσω της κυβερνητικής πολιτικής θα μπορούσε να ενισχυθεί και η χρήση περιβαλλοντικά βιώσιμων υλικών καθώς και εναλλακτικών μεθόδων κατά το στάδιο της κατασκευής. Εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, η οποία έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση τα κτήρια που χρηματοδοτούνται από το κράτος να αποτελούνται κατά τουλάχιστον 50% από ξύλο ή άλλα περιβαλλοντικά βιώσιμα υλικά.

Εν κατακλείδι, πρέπει να γίνει σαφές ότι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η συμβολή στην ανατροπή των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής δεν είναι θέμα επιλογής. Αντίθετα, αποτελεί μονόδρομο για τους επαγγελματίες του κλάδου, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι διεθνείς μηχανισμοί και η ζήτηση κινούνται με γοργούς ρυθμούς προς μια πιο πράσινη οικονομία. Αυτό που απαιτείται από τους επιχειρηματίες του κλάδου είναι η σωστή λήψη αποφάσεων, η κατανόηση των κινδύνων που ελλοχεύουν για τα μη πράσινα έργα και η προσαρμογή στις νέες ανάγκες της αγοράς. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία τους, βοηθώντας παράλληλα την οικονομία και το περιβάλλον.

*Ο Γιάννης Μισιρλής είναι Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, μέλος του ΔΣ του ΚΕΒΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων.

Γ. Μισιρλής: Επιτακτική ανάγκη η στροφή στη βιωσιμότητα

By | Latest Posts

Την ανάγκη για στροφή στη βιωσιμότητα, την αειφορία και τα περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα υπογράμμισε από το βήμα του 15ου Συνεδρίου Ανάπτυξης Γης, που διοργάνωσε η IMH και πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, ο Διευθυντής της Imperio Γιάννης Μισιρλής.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μισιρλής ανέλυσε τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για αντιμετώπιση της κατάστασης. «Οι διεθνείς θεσμοί, οι κυβερνήσεις, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχουν πλέον κατανοήσει την αναγκαιότητα για άμεσες και δραστικές αποφάσεις ούτως ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις και να ανατραπεί ή δυσμενής συγκυρία στην οποία βρίσκεται σήμερα ο πλανήτης μας», σημείωσε. Ο διευθυντής της Imperio τόνισε ότι όσες εταιρείες ανάπτυξης γης δεν ενσωματώσουν στα νέα έργα τους την έννοια της αειφορίας, αναπτύσσοντας κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον, θα βρεθούν εκτεθειμένες σε σοβαρούς κινδύνους.

Ο κ. Μισιρλής αναφέρθηκε και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τομέας των ακινήτων. «Ο τομέας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά μέσω της δημιουργίας κτηρίων που θα επιφέρουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις κατά το στάδιο της κατασκευής και τα οποία θα τροφοδοτούνται με  πράσινη ενέργεια. Ο σχεδιασμός των κτηρίων καθώς και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μπορούν να μειώσουν της ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων για φωτισμό, θέρμανση και ψύξη που σε συνδυασμό με την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας μπορούν να μηδενίσουν το ενεργειακό ισοζύγιο των κτηρίων. Επίσης, οι δενδροφυτεύσεις και οι πράσινες στέγες, μπορούν συμβάλουν στην βελτίωση της βιοποικιλότητας των τοπικών οικοτόπων και να μετριάσουν της επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων», είπε.

Ο κ. Μισιρλής τόνισε ότι η Imperio, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στις αναπτύξεις της και θέλοντας να συμβάλει στην καθολική προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, έχει ενσωματώσει στα έργα της την αειφορία. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο Sunset Gardens, μια κοινότητα 315 διαμερισμάτων, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του για ενέργεια εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα διαθέτει συστήματα φωτοβολταϊκών, σύστημα επεξεργασίας και χρήσης του νερού για ύδρευση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων», πρόσθεσε. Επιπλέον, το έργο θα περιτριγυρίζεται από 40,000 δέντρα και φυτά.

Αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης Μισιρλής υπέδειξε πως είναι πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια τόσο από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κυπριακό Real Estate όσο και από την πολιτεία. «Προς αυτή την κατεύθυνση, η ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής και η λήψη επιπρόσθετων μέτρων από το κράτος, κρίνονται απαραίτητες. Μερικά από τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενεργειακή και βιοκλιματική αναβάθμιση των κυβερνητικών κτηρίων, τη συνέχιση και επέκταση των κινήτρων για ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κτηρίων και κατοικιών, κίνητρα για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την αυστηροποίηση των ελάχιστων ενεργειακών προδιαγραφών των κτηρίων», κατέληξε ο Διευθυντής της Imperio.

Πηγή: Inbusinessnews.com.cy

Limassol in September

By | Latest Posts

Read about this month’s most exciting events and openings in and around Limassol.

10th – 12th of September

Street Food Festival @ Potamos Yermasogias

17th of September

Ο Τριγωνοψαρούλης @ Rialto Theatre (no need to translate the Greek part)

19th of September

Artbat @ Guaba

19th of September

Markus Schulz @ Summer Breeze

26th of September

Dystopia: Inferno @ Rialto Theatre

 

Learn more about extraordinary living at The Icon

BUY AN ICON

By | Latest Posts

Almost 50 unique apartments at The Icon have been sold. Be the Icon and live the extraordinary in one of the most integrated luxury residential projects in Limassol.

Only a limited number of luxury residences are available.

The luxury apartments of The Icon have innovations such as hidden air conditioning systems, home automation and underfloor heating, while they are lined with the impressive Parnon marble, features which offer a high quality of life. The apartments are delivered to their owners fully furnished and equipped with all the necessary home appliances and household items.

The interior design of the residences was undertaken by Obliq Interiors, offering a high design that combines modern luxury with comfort. The interiors of the apartments have been designed using a combination of furniture from various brands such as Ivano Redaelli, Cattelan Italia, Brabbu, Ana Roque, while unique pieces of Ethimo have been selected for the outdoor furniture. In addition, all the accessories that adorn the apartments bear the signature of the famous American interior designer Jonathan Adler.

An Unparalleled Experience in a Prominent Location

Every detail is carefully considered to ensure the most memorable experience. The Icon offers high level of privacy. Experience Limassol – idyllic, eclectic, energetic The Icon is located in the heart of Limassol’s Tourist area in Yermasogeia, just 100m from the sea.

A Ground-breaking Collaboration

The Icon is the creation of visionary developers Imperio, one of Cyprus’ most progressive and respected property development groups.

So far, out of the total 60 apartments of the project, only 12 residences remain available.

Learn more about extraordinary living at The Icon

KING ICON

By | Latest Posts

Inspired and crafted by the well-known French artist Richard Orlinski. Wild Kong sculpture, stands next to the iconic entrance of The Icon, Limassol, aiming to produce an immediate emotional response to the visitors from the first sight. #KingIcon

Mouth open on scary fangs, the resin gorilla self-proclaims invincible by hammering his torso with his threatening fists. Reinterpreting the fantastic creature of King Kong, Richard Orlinski asks us about our archaic fears about our animality. But the ferocious beast is capable of tenderness.

“In each sculpture, I have already made I tried to put a symbol telling a story. Nothing is there by random or only for decoration”, he said of his work. “In creating, I release my positive energy. I would like my creations to help men channel their dark thoughts, transform them into beauty.”

Violence is in nature, it is vital, but Richard Orlinski also knows that beauty can turn violence into a positive emotion. Richard Orlinski sculpts to sublimate reality and creates living, beautiful and timeless artworks that arouse emotion in the public’s eyes. He mainly uses contemporary materials such as resin and aluminium, but also marble, stone and bronze.

Learn more about extraordinary living at The Icon

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (VIDEO)

By | Latest Posts

Μπορεί η πανδημία να επηρέασε και την αγορά ακινήτων, έχει ωστόσο διαφανεί ότι ο τομέας κρατάει γερά και έχει ακόμα πολλά να προσφέρει, φτάνει να εστιάσει στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων.

Τα νεαρά ζευγάρια αποτελούν την κατ’ εξοχήν ομάδα δυνητικών αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι αναζητούν στέγη σε προσιτή τιμή. Το έργο ”Sunset Gardens” που αναπτύσσει η Imperio στα δυτικά της πόλης, απαντά στις ανάγκες στέγασης των millennials, καθώς προσφέρει ποιοτικά και «πράσινα» διαμερίσματα με υπηρεσίες πολυτελούς ξενοδοχείου.

Σε συνέντευξή του στο InBusiness TV, ο CEO του Sunset Gardens, Νικόλας Αγιομαμίτης, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα χαρακτηριστικά του έργου, εξηγεί γιατί είναι σημαντικό οι νέες οικιστικές αναπτύξεις να σχεδιάζονται με οδηγό τη βιωσιμότητα και την αειφορία, ενώ μεταφέρει τις εκτιμήσεις του για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, με δεδομένο το άνοιγμα το 2022, του μεγαλύτερου καζίνο της Ευρώπης, City of Dreams Mediterranean.

Πόσες κατοικίες έχει συνολικά το Sunset Gardens και πόσες έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής;
Το Sunset Gardens είναι ένα από τα πιο καινοτόμα, οικολογικά βιώσιμα και ολοκληρωμένα οικιστικά project στην Κύπρο. Οι ποιοτικές ανέσεις του καθώς και οι υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός του, μπορούν να προσφέρουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής στους μελλοντικούς ενοίκους του.

Το έργο αποτελείται από 321 διαμερίσματα, ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων. Τα χαρακτηριστικά του σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές στις οποίες διατίθενται τα διαμερίσματα αποτελούν ήδη πόλο έλξης για εν δυνάμει αγοραστές. Ενδεικτικά, από τον περασμένο Σεπτέμβριο που άρχισε η διάθεση των ακινήτων, έχουν πωληθεί σχεδόν 100 διαμερίσματα.

Μιλήστε μας για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Sunset Gardens και τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό.
Το Sunset Gardens συνθέτει μια ολοκληρωμένη λύση για ιδιοκατοίκηση ή εξοχική κατοικία. Είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ανέσεις που προσομοιάζουν με υπηρεσίες πολυτελούς ξενοδοχείου. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνες, εστιατόριο, υπεραγορά, γυμναστήριο, καθώς επίσης και γήπεδο για τένις και καλαθόσφαιρα.

Η συγκεκριμένη οικιστική ανάπτυξη είναι σχεδιασμένη με προσανατολισμό την αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον, καθώς πλαισιώνεται από 40,000 δέντρα και φυτά. Επίσης, αναπτύσσεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία. Απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο από το Lady’s Mile, τη γνωστή παραλία της Λεμεσού, και 10 χιλιόμετρα από την επιχειρηματική και εμπορική ζώνη της Λεμεσού. Συνορεύει, επίσης, με το καζίνο-θέρετρο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2022.

Πού κυμαίνονται οι τιμές και σε ποιους απευθύνεται το έργο;
Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Sunset Gardens είναι το χαμηλό κόστος αγοράς των διαμερισμάτων, κόντρα στις συνήθεις υψηλές τιμές διαμερισμάτων στη Λεμεσό. Οι ελκυστικές τιμές, καθιστούν τα διαμερίσματα του Sunset Gardens ιδανική επιλογή για millennials και νεαρά ζευγάρια.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το έργο στην αγορά, ξεκινούσαν από €185,000 + ΦΠΑ. Στην παρούσα φάση, η τιμές απόκτησης μιας κατοικίας είναι όπως αναμενόταν υψηλότερες από τις αρχικές, παραμένουν όμως πολύ ελκυστικές, τόσο από αγοραστικής όσο και από επενδυτικής απόψεως.

Πιστεύετε ότι το έργο αποτελεί την εναλλακτική λύση στα υψηλά ενοίκια και στο αυξημένο κόστος απόκτησης κατοικίας στη Λεμεσό;
Το Sunset Gardens αποτελεί ιδανική επιλογή για νεαρά άτομα και ζευγάρια που αναζητούν στέγη σε μια καλή περιοχή και κυρίως σε συμφέρουσα τιμή. Είναι, εξάλλου, γνωστό ότι στη Λεμεσό οι millennials δυσκολεύονται να βρουν κατοικία με αυτά χαρακτηριστικά, λόγω των υψηλών τιμών που επικρατούν, ενώ αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων.

Η ζήτηση που επικρατεί στην αγορά για ακίνητα τύπου Sunset Gardens φαίνεται και μέσα από την έντονη ζήτηση που κατέγραψαν τα διαμερίσματα του Sunset Gardens μέσα σε λίγους μόνο μήνες από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. To Sunset Gardens έρχεται να λύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα της αγοράς. Κατά μεγάλη, μάλιστα, πλειοψηφία, οι αγοραστές είναι νεαρά ζευγάρια και νέοι επαγγελματίες.

Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο;
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πέρα των 111 διαμερισμάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022, με τα υπόλοιπα να ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του 2023.

Αντιλαμβανόμαστε ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας και ESG. Πώς τα διασφαλίζετε στα έργα σας;  
Το Sunset Gardens αποτελεί πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, καθώς σχεδιάστηκε με πλήρη προσανατολισμό προς τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Βάσει του σχεδιασμού του, το έργο θα καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες σε έναν σημαντικό βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα διαθέτει φωτοβολταϊκά, σύστημα επεξεργασίας και χρήσης του νερού για ύδρευση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Στην Imperio έχουμε από καιρό υιοθετήσει πράσινες πολιτικές στην υλοποίηση των έργων μας, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητά τους τόσο για τη βιωσιμότητα και διαχρονικότητα των κτηρίων που δημιουργούμε, όσο και για την ευρύτερη προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη μας.

Ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ενόψει της δημιουργίας τόσο του Sunset Gardens όσο και του casino θέρετρου και άλλων αναπτύξεων;
Βάσει εκτιμήσεων, η δημιουργία σημαντικών έργων όπως το καζίνο-θέρετρο που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του εντός του 2022 καθώς και άλλων μεγάλων οικιστικών αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων και το Sunset Gardens, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι θα κατευθύνουν την ανάπτυξη του real estate προς το δυτικό άκρο της Λεμεσού. Η επέκταση, εξάλλου, του εμπορικού κέντρου προς τα δυτικά καθώς επίσης και η εκεί διαθεσιμότητα εκτάσεων γης, αποτελούν επιπλέον παράγοντες που ενισχύουν τις εκτιμήσεις για μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη της δυτικής Λεμεσού.

Πάντως, η ανάπτυξη του καζίνο έχει ήδη δημιουργήσει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για την περιοχή και ειδικότερα για νέες οικιστικές αναπτύξεις. Επομένως η μεγάλη επισκεψιμότητα που θα φέρει στην περιοχή η λειτουργία του καζίνο, θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση. Τέτοιες αναπτύξεις θεωρούνται ήδη εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα https://sunset-gardens.com/en/

Πηγή: Inbusinessnews.reporter.com.cy

Γ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ: ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΘΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

By | Latest Posts

Πόσο έχει επηρεαστεί ο κλάδος των κατασκευών κατά την περίοδο της πανδημίας και ποιες οι προοπτικές που παρουσιάζει σήμερα;

Το αποτύπωμά της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία την περίοδο της πανδημίας είναι καταλυτικό. Ασφαλώς, ο τομέας των ακινήτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το 2020 καταγράφηκε πτώση στις συναλλαγές ακινήτων, η οποία ωστόσο θεωρείται απόλυτα φυσιολογική λόγω των πρωτοφανών καταστάσεων, καθώς όσοι ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν σε ακίνητο, κράτησαν στάση αναμονής μέχρι να επανέλθει η καθημερινότητα σε φυσιολογικές συνθήκες.

Η διάθεση για επενδύσεις φάνηκε την περίοδο που, έστω και προσωρινά, επανήλθε η κανονικότητα με ελάχιστα κρούσματα κορωνοϊού ημερησίως. Αναφέρομαι στους καλοκαιρινούς μήνες του προηγούμενου έτους. Κατά την περίοδο αυτή, αυξήθηκε και η εγχώρια ζήτηση για ακίνητα και σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η ορθή κυβερνητική πρωτοβουλία για επιδότηση του επιτοκίου απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Τα στοιχεία της αγοράς που καταγράφηκαν το πρώτο πεντάμηνο του 2021 δημιουργούν αισιοδοξία, καθώς οι συναλλαγές Ιανουαρίου – Μαΐου του τρέχοντος έτους ξεπερνούν το μέσο όρο των πρώτων πενταμήνων των περασμένων πέντε ετών. Το γεγονός αυτό θεωρούμε πως αποτυπώνει τη δυναμική του κλάδου, που διαχρονικά έχει αποδείξει την ικανότητά του να βοηθά στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και στις αντίξοες συνθήκες του περσινού αυστηρού lockdown, η αγορά ακινήτων της Κύπρου απέδειξε την ανθεκτικότητά της, την ίδια ώρα που η κατάσταση στις μεγαλύτερες real estate αγορές του κόσμου, όπως του Λονδίνου, ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Φυσικά σε αυτές τις αγορές δόθηκαν σοβαρά φορολογικά κίνητρα από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα το Λονδίνο για παράδειγμα, να δείχνει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης μέσα σε έντεκα μήνες.

Μία αντίστοιχη παροχή φορολογικών κινήτρων από την Κυπριακή Κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει καλή ιδέα και για την εγχώρια αγορά. Εκτίμησή μας είναι ότι ο τομέας των κατασκευών και ακινήτων θα συνεχίσει  να αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, με ουσιαστική συνεισφορά στο ΑΕΠ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Κύπρος προσέλκυσε επενδυτές ακινήτων από το  εξωτερικό. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, υπάρχουν περιθώρια για τη διατήρηση αυτής της αγοράς;

Η παγκόσμια απαγόρευση ταξιδιών λόγω της πανδημίας έχει θέσει σε «σίγαση» τις πωλήσεις ακινήτων από ξένους αγοραστές στην παραδοσιακά δραστήρια αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Ωστόσο αποτελεί αισιόδοξη ένδειξη, το ότι παρατηρείται αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των ξένων αγοραστών και όχι μόνο. Άλλωστε τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, ή ολοκληρώνονται, από κοινού με την ιδιότητα της χώρας ως κράτους-μέλους της ΕΕ την καθιστούν έναν ελκυστικό προορισμό για όσους αναζητούν να επενδύσουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Κύπρος αναμένει την έλευση μεγάλου αριθμού Αράβων επενδυτών ακινήτων, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει πράξη μόλις αρθούν καθολικά οι διεθνείς περιορισμοί στις μετακινήσεις. Οι αραβικής προέλευσης εν δυνάμει αγοραστές ανυπομονούν να έρθουν στην Κύπρο για να επισκεφτούν προσωπικά τα ακίνητα, γεγονός που θα δημιουργήσει ζήτηση σε μια αγορά, η οποία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2022.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι παρά τη συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας κατά 6,2% το προηγούμενο έτος, η αγορά ακινήτων στη χώρα μας παρέμεινε σχετικά ισχυρή. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Ακινήτων της Κεντρικής Τράπεζας, οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί φέτος κατά 2%.

Η αγορά ακινήτων βρισκόταν σε τροχιά ανάπτυξης πριν ξεσπάσει η πανδημία και πρόκειται να επιστρέψει σε αυτήν μόλις αρθούν οι περιορισμοί. Επομένως, είναι φυσιολογικό οι επενδυτές να ανυπομονούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ανάπτυξη. Ήδη, το ενδιαφέρον από αγοραστές της Μέσης Ανατολής το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο και κυρίως σε ό,τι αφορά την Λεμεσό.

Κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο ευνοεί την ανάπτυξη του κλάδου; Ποιες αλλαγές θεωρείτε ως άμεσης προτεραιότητας;

Θεωρώ πως το κράτος αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημασία του κλάδου, στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ως εκ τούτου πιστεύω σε μία γόνιμη διαδικασία, μέσω της οποίας θα προωθούνται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου η Κύπρος να διορθώσει, ή να εκσυγχρονίσει πτυχές του θεσμικού της πλαισίου, που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.

Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθούσαν άμεσα προς αυτήν την κατεύθυνση, διευκολύνοντας πολύ ντόπιους και ξένους αγοραστές.

Στην κορυφή των προτάσεων αυτών, βρίσκεται η περιστολή της γραφειοκρατίας και η επίσπευση των διαδικασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη γης. Ζούμε την αρχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, επομένως θα πρέπει οι χρόνοι που δουλεύει η κρατική μηχανή να ανταποκρίνονται σε αυτό το δεδομένο. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, είναι ένα πάγιο αίτημά μας, που με μεγάλη χαρά βλέπουμε σταδιακά να υλοποιείται.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν τάχιστα και τα οποία επίσης καθορίζουν την ανταγωνιστικότητά μας ως προς άλλες γειτονικές αγορές. Η επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας, είναι ένα από αυτά. Εξίσου σημαντικός θα έλεγα, πως είναι και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πρόνοια περί «ελάχιστου εμβαδού». Ένας νόμος που εγκρίθηκε δηλαδή προ δεκαετιών μας εμποδίζει από το να κατασκευάζουμε σύγχρονες, μικρές οικιστικές μονάδες όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Από εκεί και πέρα, έχουμε καταθέσει προτάσεις που μπορούν να τονώσουν συνολικά την αγορά, όπως η θέσπιση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όσους επενδύσουν σε ακίνητα μέχρι το 2022 αλλά και η κατάργηση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για ακίνητα που εγγράφονται στο Κτηματολόγιο έως το τέλος του ίδιου έτους.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη γης συντελείται σε βάρος του περιβάλλοντος.  Από την πλευρά των επιχειρηματιών των αναπτύξεων, πιστεύετε ότι υπάρχει βάση σε αυτόν τον ισχυρισμό;

Ο τομέας επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κλιματικές εξελίξεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούν εγκαίρως οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Σε μεγάλο βαθμό, θεωρούμε πως αυτό έχει ήδη συμβεί και είναι γι’ αυτό το λόγο που οι πλείστοι των επιχειρηματιών έχουν διαμορφώσει αναλόγως τις δραστηριότητές τους.

Η έννοια της αειφορίας, με κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και χαμηλών ενεργειακών αναγκών τείνουν να κυριαρχήσουν στην αγορά. Κριτήρια όπως αυτά που αναφέρω, βρίσκονται πλέον ψηλά στη λίστα των αγοραστών, ως εκ τούτου κάθε επιχειρηματίας που θέλει να προηγείται των εξελίξεων, δε μπορεί παρά να τα ενσωματώνει στις κατασκευές του, διασφαλίζοντας στο τέλος της ημέρας τη βιωσιμότητα της εταιρείας τους, μέσω της δημιουργίας μονάδων που θα ικανοποιούν του πλέον απαιτητικούς επενδυτές.

Ακόμα και αν η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στις κατασκευές συνεπάγεται υψηλότερο κόστος, είναι βέβαιο ότι τα οφέλη σε βάθος χρόνου θα είναι πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τον αρνητικό αντίκτυπο της μη ανάληψης σχετικής δράσης.

Η σημερινή τάση πολλών επενδυτών να επιλέγουν πράσινες επενδύσεις, δεικνύει ότι η μελλοντική ζήτηση πιθανότατα να έχει στο επίκεντρο την παράμετρο του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός ακινήτου. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος, που πολλοί επενδυτές εστιάζουν και στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων, καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά, πιο βιώσιμα, αλλά και πιο ικανά να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Η ανάγκη για επικέντρωση στην αειφορία, προκύπτει όμως και μέσα από τη στροφή ενοικιαστών και αγοραστών σε πράσινα ακίνητα. Έρευνες καταδεικνύουν ότι το 50% των ενοικιαστών θεωρούν τα πράσινα διαπιστευτήρια ενός κτηρίου ολοένα και σημαντικότερα, ενώ ένας στους τρεις δηλώνει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός νέου σπιτιού. Αγοραστές και ενοικιαστές παρουσιάζονται πλέον πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα όταν αγοράζουν ή ενοικιάζουν ένα ακίνητο, που μεταξύ άλλων τους προσφέρει εξοικονόμηση ρεύματος και συνεπώς χαμηλότερους λογαριασμούς.

Ο κυπριακός τομέας ακινήτων οφείλει να συμμετάσχει στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους βιωσιμότητας. Η έγκαιρη κατανόηση, από πλευράς επιχειρηματιών, των πολυποίκιλων κινδύνων που ελλοχεύουν για τις μη πράσινες κατασκευές, θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου χαρτοφυλακίου ακινήτων, με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη για τους επενδυτές, το περιβάλλον και την Κύπρο ευρύτερα.

Ποιες προοπτικές υπάρχουν για τον κλάδο; Εντοπίζετε συγκεκριμένες δυνατότητες, βάσει των τάσεων της αγοράς;

Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας το νησιού μας, το ζεστό καλοκαίρι, η άρση των περιορισμών, καθώς επίσης και το προχωρημένο εμβολιαστικό πλάνο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για προσέλκυση ξένων επενδυτών. Μέχρι τώρα, οι εν δυνάμει αγοραστές ενδιαφέρονταν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτων στο νησί, ωστόσο οι πρακτικές δυσκολίες των περιοριστικών μέτρων έβαζαν φρένο στα όποια επενδυτικά τους σχέδια.

Την ίδια ώρα, τα δεδομένα δείχνουν επικείμενη αναθέρμανση του τομέα και μέσω της τοπικής ζήτησης. Έρευνα με επίκεντρο την αγορά πρώτης κατοικίας που πραγματοποίησε πρόσφατα η LionGlobal, καταδεικνύει ότι την κυρίαρχη δύναμη στον τομέα της αγοράς ακινήτων τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσουν οι Millennials.

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι Κύπριοι Millennials επιθυμούν την αγορά ενός μεγάλου και ευρύχωρου σπιτιού με κήπο ή διαμερίσματος, παρά την ενοικίαση. Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση για υλοποίηση των σχεδίων των νεαρών ζευγαριών για αγορά ακινήτου αποτελεί η υιοθέτηση, εκ μέρους του κράτους, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Και αυτό γιατί η έρευνα έδειξε πως οι νέοι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν το ποσό της προκαταβολής που απαιτείται από τις τράπεζες, προκειμένου να τους παραχωρήσουν δάνειο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η πρόσφατη απόφασης της Κυβέρνησης για ενίσχυση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αναφορικά με την εξωγενή ζήτηση, η πρωτοβουλία του κράτους για προσέλκυση μεγάλων-ξένων εταιρειών ώστε να στεγάσουν στην Κύπρο τα κεντρικά τους γραφεία, είναι αναμενόμενο να δημιουργήσει την ανάλογη ζήτηση. Αναφέρομαι σε μεγάλους, σύγχρονους γραφειακούς χώρους, όπου θα στεγάζονται αυτές οι εταιρείες.

Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, εκτιμώ ότι η ζήτηση για προσιτές οικιστικές μονάδες θα ενταθεί, καθώς οι ξένοι εργαζόμενοι που αναμένεται να μετακομίσουν στην Κύπρο, αναμένεται να αναζητήσουν έναν τρόπο ζωής αρκετά κοντά σε εκείνον που είχαν έως σήμερα.

Παράλληλα, θεωρώ ότι η ζήτηση για μονοκατοικίες, που θα λειτουργούν είτε ως μόνιμες, είτε ως εξοχικές κατοικίες ατόμων που προέρχονται από άλλες χώρες, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Εξάλλου, οι σύγχρονες υποδομές, οι μεγάλες αναπτύξεις που ολοκληρώνονται και τα φυσικά χαρακτηριστικά της Κύπρου, την καθιστούν μία ιδανική επιλογή για να συνδυαστεί η εργασία με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση.

Θεωρώ επομένως πως αυτό είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε, διαμορφώνοντας μία ελκυστική εμπειρία διαβίωσης, που θα απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

Πηγή: Stockwatch.com.cy

Green buildings: The future is already here

By | Latest Posts

Sustainable investments and green financing are at the heart of real estate

One of the greatest challenges for the real estate sector is sustainability and the creation of green buildings. The major issue of climate change, on the one hand, and the setting of global targets for a zero-carbon future, on the other, make it increasingly necessary to develop environmentally-friendly buildings.

We are going through a period of great change in the field of land development and what entrepreneurs in the industry should understand is that future projects not incorporating sustainability elements are doomed to become unsustainable and unprofitable. Internationally, there is intense pressure on landlords, tenants and banks, as well as real estate financers, to act in a way that leaves the smallest environmental footprint. The sources of equity are affected, while soon we can expect to see the impact on debt sources as pressure from investors leads investment managers to set targets for the energy performance of buildings. At the same time, the European Central Bank is stepping up its claims on financial institutions for proper climate risk pricing, whether it be debt or bonds.

Under these circumstances, sustainable investment and the rise of green financing will soon be topics for discussion in all markets, including Cyprus.

Lenders have already begun to stress the emerging economic risk of carbon dioxide emissions, as well as the climate risks associated with the construction of conventional buildings. It is now clear that these factors will be taken into serious account in the future during the loan process of a project, a phenomenon which has already begun in Cyprus. Properties with a lower climate impact will be rewarded through better lending terms.

It is worth mentioning that progress is already being made in Cyprus in the adoption of measures related to green development. But much remains to be done.

An equally important issue in the transition to green growth is the existing buildings, as most of what will be the built environment of the future has already been constructed. Therefore, in addition to future constructions, emphasis should be placed on the energy upgrade of older buildings. Of course, this process entails additional costs for the state, but the long-term benefits – financial and not – are much greater.

It is now more than clear that the future is closer than ever for the real estate sector. That is why all stakeholders should work hard to move in a green direction. It is necessary to make smart decisions, set precise goals and constantly monitor the operational performance of buildings. Awareness, the right information and the right planning will bring the desired results, possibly in less than a decade.

Yiannis Misirlis is the Director of Imperio, Deputy Chairman of the Cyprus Land and Building Developers Association (LBDA), member of the Board of Directors of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and Chairman of the Real Estate Committee

Source: Cyprus-mail.com

SUNSET GARDENS: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ REAL ESTATE

By | Latest Posts

Η αιφνίδια κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος το προηγούμενο φθινόπωρο, εν μέσω μιας ήδη δύσκολης -λόγω πανδημίας- περιόδου για την κυπριακή οικονομία, προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στην κυπριακή αγορά ακινήτων. Βλέποντας το ενδιαφέρον επενδυτών για τα άλλοτε περιζήτητα πολυτελή ακίνητα τους να μειώνεται, πολλοί επιχειρηματίες ανάπτυξης γης βρέθηκαν ενώπιον σοβαρών διλημμάτων για την επόμενη μέρα. Παρόλα αυτά, η κυπριακή αγορά ακινήτων κατάφερε να κρατηθεί. Όπως φάνηκε, ο τομέας έχει πολλά ακόμα να προσφέρει, αν εστιάσει στις ανάγκες άλλων ομάδων. Είναι, εξάλλου, ξεκάθαρο πλέον ότι είναι η τοπική ζήτηση που θα δώσει ξανά ώθηση στον κλάδο, όπως συγκράτησε και τις αποδόσεις της αγοράς ακινήτων κατά την περσινή δύσκολη χρονιά.

Όπως κατέδειξε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η LionGlobal, την κυρίαρχη δύναμη στον τομέα της κυπριακής αγοράς ακινήτων τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσουν οι Millennials. Κόντρα στις τάσεις που επικρατούν στο εξωτερικό, τα νεαρά ζευγάρια στην Κύπρο που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 25 – 39 ετών ονειρεύονται την αγορά κατοικίας για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Είναι, επομένως, ξεκάθαρο ότι αυτό που χρειάζεται πλέον η αγορά είναι η δημιουργία σύγχρονων ακινήτων, ει δυνατόν με σχεδιασμό που να περιλαμβάνει «πράσινα» χαρακτηριστικά, που να απευθύνονται κυρίως σε millennials και θα διατίθενται σε ελκυστικές τιμές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας οικιστικής ανάπτυξης αποτελεί το Sunset Gardens, το πρωτοποριακό έργο που προωθεί η Imperio. Αναπτύσσεται σε προνομιακή τοποθεσία στη δυτική Λεμεσό και αποτελεί την πρώτη οικιστική ανάπτυξη στην Κύπρο που είναι οικολογικά βιώσιμη. Επιπλέον, περιλαμβάνει οικίες σε προσιτές τιμές, ενώ διαθέτει ανέσεις που προσομοιάζουν με υπηρεσίες πολυτελούς ξενοδοχείου, συνθέτοντας μία ολοκληρωμένη λύση για ιδιοκατοίκηση ή εξοχική κατοικία.

Η ζήτηση που επικρατεί στην αγορά για ακίνητα τέτοιου τύπου, αποτυπώνεται στην έντονη ζήτηση που κατέγραψε το Sunset Gardens μέσα σε λίγους μόνο μήνες από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του, εν μέσω μάλιστα μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου λόγω της πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν πωληθεί πέραν των 85 διαμερισμάτων και έπεται συνέχεια. Κατά μεγάλη, μάλιστα, πλειοψηφία, οι αγοραστές είναι νεαρά ζευγάρια και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει τα χαμηλά επιτόκια μέσω οικιστικών δανείων από εμπορικές τράπεζες και την επιδότηση επιτοκίου, μέτρο που θέσπισε η Κυβέρνηση.

Το προφίλ του έργου

Το Sunset Gardens αποτελείται από 315 διαμερίσματα και διαθέτει μεταξύ άλλων πισίνες, εστιατόριο, υπεραγορά, business centre, γυμναστήριο, καθώς επίσης και γήπεδα τένις και μπάσκετ. Η πρωτοποριακή αυτή οικιστική ανάπτυξη πλαισιώνεται από 40,000 δέντρα και φυτά, ενώ είναι σχεδιασμένη με προσανατολισμό τη βιωσιμότητα και την αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα, είναι σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την πλειονότητα των λειτουργικών του αναγκών. Η οικιστική, αυτή, ανάπτυξη θα καλύπτει τις ανάγκες της για ενέργεια εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα, θα διαθέτει συστήματα φωτοβολταϊκών, σύστημα επεξεργασίας και χρήσης του νερού για ύδρευση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, ακολουθώντας παγκόσμια πρότυπα.

Προσιτές τιμές

Μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Sunset Gardens συνιστά το χαμηλό κόστος αγοράς μίας κατοικίας, κόντρα στις συνήθεις υψηλές τιμές διαμερισμάτων στη Λεμεσό. Με την παρουσίαση του έργου στην αγορά τον περασμένο Οκτώβριο, η τιμή απόκτησης ενός διαμερίσματος ξεκινούσε από €185,000 + ΦΠΑ. Στην παρούσα φάση, η τιμή απόκτησης μιας κατοικίας στο πιο ολοκληρωμένο project της Κύπρου ξεκινά από €199,000 + ΦΠΑ.

Συνορεύει με το καζίνο

Η τοποθεσία του έργου αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα. Απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο από το Lady’s Mile, την πιο αναπτυσσόμενη παραλία της πόλης και μόνο 10 χιλιόμετρα από την επιχειρηματική και εμπορική ζώνη της Λεμεσού. Συνορεύει, επίσης, με το City of Dreams Mediterranean, το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το 2022. Η πολυαναμενόμενη ανάπτυξη του καζίνο έχει ήδη δημιουργήσει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για την περιοχή.

Συνοψίζοντας, το Sunset Gardens στη Λεμεσό θεωρείται ένα από τα πιο καινοτόμα, οικολογικά βιώσιμα και ολοκληρωμένα οικιστικά project στην Κύπρο. Οι ποιοτικές ανέσεις που διαθέτει, καθώς και οι υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός του, μπορούν να προσφέρουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής στους ενοίκους του, εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και τις σύγχρονες ανάγκες νεαρών ζευγαριών και νέων επαγγελματιών. Παράλληλα, αποτελεί μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία, με χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση.

Πηγή: Alphanews.live

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

By | Latest Posts

Οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή παίρνουν μέρα με τη μέρα μεγαλύτερες διαστάσεις παγκοσμίως, επιδρώντας σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η αγορά ακινήτων δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο τομέας επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κλιματικές εξελίξεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούν εγκαίρως οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. 

Οι επιχειρηματίες που δεν θα ενσωματώσουν άμεσα στα νέα projects τους την έννοια της αειφορίας, αναπτύσσοντας κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον, θα δουν τα επόμενα χρόνια τα νέα κτήριά τους να «εγκλωβίζονται». Η όποια καθυστέρηση στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα και στην υιοθέτηση αλλαγών, θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει και τη βιωσιμότητά τους.

Ακόμα και αν η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στις κατασκευές συνεπάγεται υψηλότερο κόστος, είναι βέβαιο ότι τα οφέλη σε βάθος χρόνου θα είναι πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τον αρνητικό αντίκτυπο της μη ανάληψης δράσης.

Απαριθμώντας τα πλεονεκτήματα, είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη και κατοχή βιώσιμων ακινήτων θα βελτιώσει τη φήμη του επενδυτή και θα προσφέρει οικονομικά οφέλη, περιλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προσφέρονται για τη βιωσιμότητα στον τομέα. Παράλληλα, η μη υιοθέτηση πράσινων και καινοτόμων λύσεων θα εκθέσει τα νέα ακίνητα σε σοβαρούς κινδύνους.

Καταρχάς, τα κτήρια αυτά θα είναι εκτεθειμένα στις ακραίες καιρικές συνθήκες που προκαλεί η ραγδαία κλιματική αλλαγή. Τα πολύ ζεστά καλοκαίρια και οι πιο κρύοι χειμώνες των τελευταίων ετών στην Κύπρο -συνθήκες που πιθανό να ενταθούν τα επόμενα χρόνια- δημιουργούν σοβαρές φθορές στις κατασκευές. Εξ’ ου και τα τελευταία χρόνια, ο φυσικός κίνδυνος στον οποίο ενδεχομένως να είναι εκτεθειμένο ένα κτήριο, αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό επενδυτικό κριτήριο, ενώ επηρεάζει και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Η σημερινή τάση πολλών επενδυτών να επιλέγουν πράσινες επενδύσεις, δεικνύει ότι η μελλοντική ζήτηση πιθανότατα να επικεντρωθεί στα πιο βιώσιμα υφιστάμενα ακίνητα. Αντίστροφα, ένα κτήριο που δεν πληροί τα επιθυμητά κριτήρια, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε λανθάνον ακίνητο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επενδυτές αυτή τη στιγμή κάνουν μετατροπές στα ακίνητά τους, ώστε να είναι πιο ανθεκτικά, βιώσιμα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος.

Η ανάγκη για επικέντρωση στην αειφορία, προκύπτει όμως και μέσα από τη στροφή ενοικιαστών και αγοραστών σε πράσινα ακίνητα. Έρευνες καταδεικνύουν ότι το 50% των ενοικιαστών θεωρούν τα πράσινα διαπιστευτήρια ενός κτηρίου ολοένα και σημαντικότερα, ενώ ένας στους τρεις δηλώνει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός νέου σπιτιού. Αγοραστές και ενοικιαστές παρουσιάζονται πλέον πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα όταν αγοράζουν ή ενοικιάζουν ένα ακίνητο, καθώς μεταξύ άλλων τους προσφέρει εξοικονόμηση ρεύματος και συνεπώς χαμηλότερους λογαριασμούς.

Στην Imperio έχουμε από καιρό υιοθετήσει πράσινες πολιτικές στην υλοποίηση των έργων μας, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητά τους, τόσο στη βιωσιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων που δημιουργούμε, όσο και στην ευρύτερη προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη μας. Το έργο Sunset Gardens που αναπτύσσει η Imperio στη Λεμεσό, αποτελεί πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. Στην καινοτόμα οικιστική κοινότητα, η Imperio θα φυτέψει περισσότερα από 40,000 δέντρα και φυτά, τα οποία προβλέπεται να παγιδέψουν μέχρι 5 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στα επόμενα 100 χρόνια. Η επιλογή των δέντρων και των φυτών στο Sunset Gardens στοχεύει επίσης να προσφέρει αύξηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Καταληκτικά, ο κυπριακός τομέας ακινήτων οφείλει να συμμετάσχει στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους βιωσιμότητας. Η έγκαιρη κατανόηση, από πλευράς επιχειρηματιών, των πολυποίκιλων κινδύνων που ελλοχεύουν για τις μη πράσινες κατασκευές, θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου χαρτοφυλακίου ακινήτων, με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη για τους επενδυτές, το περιβάλλον και την Κύπρο ευρύτερα.

* Διευθυντής της Imperio, αναπληρωτής πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, μέλος του ΔΣ του ΚΕΒΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων.

Πηγή: Philenews.com