Μισιρλής: AirBnB και ακίνητα – 19.12.2019

Μισιρλής: Οι νέες τάσεις και οι εξειδικευμένοι τομείς είναι το μέλλον των ακινήτων – 09.12.2019

Ψηλώνει εντυπωσιακά το Icon (photos) – 26.11.2019

Premiere Magazine: Yiannis Misirlis. The Icon of Business. From Local Entrepreneur to Global Real Estate Developer

Economy Today: A cover story on Imperio – 31.07.2019

Εγκαινιάσαμε το Marketing Suite του The Icon (φωτογραφίες) – 13.06.2019

Νέο πολυτελές έργο για τη Λεμεσό από την Imperio με πανοραμική θέα – 06.2019

Мизирлис Яннис: «Концепция «Все включено» в жилищном строительстве — общемировая тенденция» – 05.2019

Η είσοδος του VR στο Real Estate της Κύπρου – 08.05.2019

Условия рынка приводят инвесторов на Кипр – 10.05.2019