Tag

αγορά κατοικίας Archives | Imperio Properties

ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 5%

By | Latest Posts

Κατά την ανέγερση ή αγορά καινούργιας κατοικίας στην Κύπρο, συχνά διαφημίζεται πως η πράξη θα υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή 5% Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σε αντίθεση με τον κανονικό συντελεστή του 19%.

Πράγματι, υπάρχει η δυνατότητα μια καινούργια κατοικία στην Κύπρο να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Το άρθρο αυτό εξηγεί τις πρόνοιες και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου μια συναλλαγή ανέγερσης ή αγοράς νέας κατοικίας να υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.

Ποιοι δικαιούνται το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%;

Σήμερα ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δικαιούχο πρόσωπο, που ορίζεται ως κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο:
• έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μειωμένου συντελεστή,
• προτίθεται να χρησιμοποιεί την κατοικία για την οποία υποβάλλει αίτηση ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής στην Κύπρο,
• να μην του ανήκει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στην Κύπρο στην οποία έχει επιβληθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.

Το ακίνητο για το οποίο ο αγοραστής είναι δικαιούχο πρόσωπο και προτίθεται να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να είναι μια καινούργια κατοικία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από την ημερομηνία παράδοσης ή κατασκευής όπως καθορίζεται από το Όγδοο Παράρτημα των περί ΦΠΑ νόμων της Κύπρου.

Δεν ισχύει ανώτατο όριο στο εμβαδό κατοικίας

Όλες οι κατοικίες είναι δικαιούχες για τα πρώτα 200 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού όπως καθορίζεται με βάση το συντελεστή δόμησης. Εμβαδό πέραν των 200 τ.μ. θα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε εν ισχύ βασικό συντελεστή, δηλαδή τα επιπρόσθετα τετραγωνικά μέτρα πέραν των 200 φορολογούνται με 19%.

Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει την αίτηση του στην Υπηρεσία ΦΠΑ πριν από την ημερομηνία παράδοσης της κατοικίας για να είναι έγκυρη η αίτηση του.

Η επιβολή του μειωμένου ΦΠΑ δύναται να γίνει μόνο μετά από την γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας ΦΠΑ.

Τιμολόγια που δύναται να εκδοθούν πριν την παραλαβή της έγκρισης θα πρέπει να επιβαρύνονται με τον κανονικό συντελεστή και ο ΦΠΑ δύναται να διορθωθεί αφού θα έχει ληφθεί η έγκριση.

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται για την ανέγερση ή αγορά κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής (πρώτη κατοικία) του δικαιούχου για τα επόμενα 10 χρόνια. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος παύσει να τη χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής του πριν τα 10 χρόνια, θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία ΦΠΑ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παύσης και να επιστρέψει το ποσό της διαφοράς μεταξύ του μειωμένου ΦΠΑ και του κανονικού συντελεστή που αναλογεί στην χρονική περίοδο που δεν έχει χρησιμοποιήσει την κατοικία για σκοπούς ιδιοκατοίκησης.

Ο περιορισμός δεν ισχύει στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου
(β) σε περίπτωση μεταβίβασης της κατοικίας σε ενήλικο τέκνο του δικαιούχου εφόσον το εν λόγω τέκνο δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Η εξαίρεση δεν υφίσταται σε περίπτωση που το εν λόγω ενήλικο τέκνο είναι κάτοχος ο ίδιος ή η σύζυγος του (σε περίπτωση έγγαμου προσώπου) άλλης κύριας και μόνιμης κατοικίας έστω και αν δεν έχει αποκτηθεί υπό τις πρόνοιες του 5%.

Παραπάνω παρουσιάστηκαν οι περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5%. Σε όλη την Κύπρο και ειδικότερα στη Λεμεσό, υπάρχει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα, κυρίως οικιστικών αναπτύξεων. Μία από τις πιο καινοτόμες οικιστικές αναπτύξεις της Λεμεσού και συνολικά για τη χώρα είναι το Sunset Gardens από την Imperio.

Το Sunset Gardens είναι μία καταπράσινη οικιστική ανάπτυξη και διαθέτει πολυάριθμες ανέσεις, όπως πισίνες, εστιατόριο, υπεραγορά, γυμναστήριο, γήπεδο τένις και μπάσκετ κ.α. Το καινοτόμο έργο τοποθετείται στα δυτικά της Λεμεσού και γειτνιάζει με το Casino City of Dreams Mediterranean. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το Sunset Gardens προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση lifestyle, με προσανατολισμό τη βιωσιμότητα. Φωτοβολταϊκά πάνελ, σύστημα ανακύκλωσης και λειτουργία διαχείρισης όμβριων υδάτων, θέτουν τις βάσεις της αρμονικής συνύπαρξης των κατοίκων με το περιβάλλον.

Το Sunset Gardens δίνει τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και νεαρά ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Οι πολύ ευνοϊκοί όροι προκαταβολής της συνολικής τιμής του ακινήτου και ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% για την πρώτη κατοικία, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά χαμηλή μηνιαία δόση, καθιστούν την επιλογή του Sunset Gardens ως την πιο έξυπνη και συμφέρουσα κίνηση.