Στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζει η Imperio, προσωπικό και διευθυντικά στελέχη και φίλοι της εταιρίας πραγματοποίησαν δενδροφύτευση στο πάρκο της οδού Πιάδος και Ιωάννη Τσιμισκή της Μέσα Γειτονιάς, το Σάββατο 30 Ιουνίου. Η εθελοντική πρωτοβουλία της ομάδας της Imperio ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, δίνοντας το μήνυμα πως η προστασία και φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος συγκαταλέγονται στις άμεσες προτεραιότητες κάθε ενεργού πολίτη, συμβάλλοντας και στη γενικότερη κοινωνική ευαισθητοποίηση επί του θέματος.