Ο Γιάννης Μισιρλής, εκ των διευθυντών της Imperio εξελέγη για 4η φορά στο διοικητικό συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδόμων και από σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου.

Η πλήρης σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής

1. Παντελής Λεπτός – Πρόεδρος
2. Αντώνης Κακουλλής – Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Γιάννης Μισιρλής – Αντιπρόεδρος
4. Γιώργος Μάης – Αντιπρόεδρος
5. Πανίκος Λειβαδιώτης – Γραμματέας
6. Γιάννος Πίπης – Ταμίας
7. Μιχάλης Ζαβός – Μέλος
8. Μιχάλης Χ’ Παναγιώτου- Μέλος
9. Μάρκος Χριστοδούλου – Μέλος
10. Νικόλας Κάρουλλας – Μέλος
11. Νικόλας Τοφαρίδης – Μέλος
12. Κωνσταντίνος Ακαθιώτης – Μέλος
13. Σάββας Γεωργιάδης – Μέλος
14. Δημήτρης Ασσιώτης – Μέλος
15. Λεόντιος Χ’ Βασίλης – Μέλος

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ιδρύθηκε το 1983 με στόχο να υποστηρίζει με διεκδικητικό και δυναμικό τρόπο την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών να καινοτομούν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους, με σεβασμό στο περιβάλλον, ανοίγοντας νέες αγορές και επιτελώντας το ρόλο τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και αύξηση των θέσεων εργασίας.