Τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος ο τομέας των ακινήτων στην Κύπρο απαρίθμησε από το βήμα του 18ου Συνεδρίου Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και Πρόεδρος της Imperio, Γιάννης Μισιρλής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα μας βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ανάδειξή της σε περιφερειακό επενδυτικό και επιχειρηματικό κόμβο.

Ο κ. Μισιρλής τόνισε ότι οι προοπτικές του τομέα ακινήτων είναι θετικές, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σημαντικοί εξωγενείς παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του κλάδου. Υπέδειξε, επίσης, ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν προς αντιμετώπιση και των εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν καθημερινά τον κλάδο ακίνητων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε:

  1. Στο χρονοβόρο σύστημα αδειοδότησης αναπτύξεων, το οποίο απαιτεί την εισαγωγή νέων, σύγχρονων, γρήγορων και ψηφιακών διαδικασιών και θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα.
  2. Στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, που αποτελεί μία σημαντική πρόκληση με αλυσιδωτές επιπτώσεις, η οποία απαιτεί την άμεση κατάρτιση μίας νέας στρατηγικής για εργαζόμενους από τρίτες χώρες.
  3. Στο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο χρήζει εφαρμογής στοχευμένων μέτρων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας επαρκούς οικιστικού αποθέματος, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.
  4. Στη μεγάλη πρόκληση της πράσινης μετάβασης και της προσπάθειας για στροφή του κλάδου σε αναπτύξεις με πράσινα χαρακτηριστικά, χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον και μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα.

Ο κ. Μισιρλής ανέφερε εμφαντικά ότι το μέλλον του τομέα των ακινήτων είναι πράσινο και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η στήριξη του κράτους, μέσω της παραχώρησης ουσιαστικών κινήτρων, αλλά και των εμπορικών τραπεζών, με την παροχή σχεδίων «πράσινης χρηματοδότησης» προς τους αγοραστές. «Παραδείγματα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν εφαρμόσει επιτυχώς κίνητρα μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων όπως το BREAM και το LEEDS, αξίζει επίσης να μελετηθούν και να προσαρμοστούν στα δεδομένα της Κύπρου», πρόσθεσε.

Ανθεκτικός ο τομέας ακινήτων
Ο Πρόεδρος της Imperio τόνισε επιπρόσθετα ότι το real estate επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αντοχή. Μιλώντας με αριθμούς, σημείωσε ότι o τομέας συνεισφέρει σε ποσοστό πέραν του 15% στο ΑΕΠ της χώρας μας, εργοδοτεί πέραν των 35 χιλιάδων εργαζομένων και προσελκύει σημαντικές επενδύσεις προς όφελος της οικονομίας. Σημείωσε ότι οι επιχειρηματίες του κλάδου πέτυχαν τα προηγούμενα χρόνια τη δημιουργία νέων προοπτικών, διαμορφώνοντας το νέο προφίλ της Κύπρου, με σύγχρονα κτήρια και γραφειακούς χώρους, gated communities, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, πράσινα οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, γεγονός που καθιστά την Κύπρο ελκυστική τόσο σε ντόπιους όσο και σε ξενους αγοραστές. «Ως αποτέλεσμα του ελκυστικού αυτού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί αλλά και του πλαισίου που έχει θεσπιστεί από πλευράς πολιτείας για την προσέλκυση ξένων εταιρειών στη χώρα μας, η Κύπρος βρίσκεται σήμερα ένα βήμα πιο κοντά στην ανάδειξη της σε έναν περιφερειακό επενδυτικό και επιχειρηματικό κόμβο, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία της χώρας και την ευημερία των ανθρώπων της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κύπρος μπορεί να πετύχει περισσότερα
Κάνοντας μια αναδρομή στο 2023, σημείωσε ότι έγιναν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου ακινήτων, όπως η προώθηση χρονιζόντων νομοσχεδίων στη Βουλή, η προώθηση της νέας στεγαστικής πολιτικής και η νέα διαδικασία που επισπεύδει την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι «το 2024, μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε ακόμη περισσότερα, εισάγοντας την καινοτομία και αξιοποιώντας τις προοπτικές που τίθενται ενώπιόν μας».

Τόνισε, τέλος, την ανάγκη συνεργασίας, συντονισμού και διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προς κάλυψη των αναγκών τόσο των ξένων όσο και τον Κύπριων αγοραστών. «Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουμε οι επαγγελματίες του κλάδου, μπορούμε να ενισχύσουμε το έργο της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντάς στον εκσυγχρονισμό του τομέα των ακινήτων και των κατασκευών», κατέληξε ο κ. Μισιρλής.

*Πρόεδρος, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών & Πρόεδρος, Όμιλος Imperio

Πηγή: Inbusinessnews