Ο τομέας των ακινήτων αποτελεί διαχρονικά τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η συμβολή του στην προσπάθεια ανάκαμψης και στην πορεία προς την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας υπήρξε καθοριστική.

Το 2023 ο τομέας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις, που οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες. Αφενός η πανδημία και αφετέρου οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οδήγησαν σε αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλους τους τομείς, σε άνοδο του πληθωρισμού, σε αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες αλλά και στην ενεργειακή κρίση. Οι δε πρόσφατες εξελίξεις στο γειτονικό Ισραήλ και τη Γάζα δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο οικονομικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, στις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες, ο τομέας κατάφερε να ανταπεξέλθει, προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα και δραττόμενος των ευκαιριών που ενίοτε γεννούν οι δυσκολίες.

Το 2024 δεν προμηνύεται εύκολο, καθώς το σκηνικό, λόγω κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων, είναι αβέβαιο και ασαφές. Οι προβλέψεις, ωστόσο, σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία είναι ενθαρρυντικές και μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Η προσφορά ελκυστικών ακινήτων αποτελεί το κλειδί προκειμένου η χώρα μας να συνεχίσει να αποτελεί προορισμό για επενδύσεις. Ωστόσο, οι όποιες επιχειρηματικές μας κινήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ενδελεχή μελέτη για τις ανάγκες που υπάρχουν και σύνεση.

Διατηρώ την ισχυρή άποψη ότι η μετάβαση στις πράσινες αναπτύξεις, μέσω της υιοθέτησης κριτηρίων ESG (Environmental, Social, and Governance) θα αποτελέσει μια εκ των μεγαλύτερων προκλήσεων που θα κληθεί ο τομέας να αντιμετωπίσει την τρέχουσα χρονιά. Είναι μια πρόκληση συνυφασμένη με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των επενδυτών, γι’ αυτό και ως κλάδος έχουμε υποχρέωση να την αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Άλλωστε, η κλιματική αλλαγή και ο καθορισμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, στόχων για ένα μέλλον με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων. Ο κλάδος ακινήτων στοχεύει σε ενεργειακά αποδοτικότερα κτήρια, την ίδια ώρα που οι αγοραστές επιζητούν ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προσμετρώντας τόσο τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα οφέλη που αυτά προσφέρουν. Παράλληλα, χρειάζεται να προσαρμοστούμε άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα που προστάζουν οι συνθήκες σήμερα, θέτοντας ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων του κλάδου και τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών. Παράλληλα, δεδομένης της οικονομικής στενότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, χρειάζεται να εγκύψουμε στις υφιστάμενες ανάγκες, προσφέροντας ακίνητα που είναι μεν πράσινα, αλλά πιο προσιτά. Ήδη έχουμε δει κάποια βήματα από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της νέας στεγαστικής πολιτικής, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω καθώς είναι κοινώς παραδεκτό ότι το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, που έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και ενοικίου, πηγάζει από την μειωμένη προσφορά ακινήτων, σε συνάρτηση με την αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται παγκύπρια, κυρίως στη Λεμεσό.

Η ανάγκη για προσαρμοστικότητα, εξέλιξη και ανταπόκριση στις ανάγκες των επενδυτών αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας. Θεωρώ πως με ευελιξία, προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και προσφορά ακινήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών, ο κλάδος μας και το 2024 θα βγει αλώβητος από τις δυσκολίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

*Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ιmperio